Dokter Van Coevorden doet zijn uiterste best om u goede zorg te bieden. Mocht het zo zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling, dan kunt u ons dit laten weten.

In eerste instantie kunt u uw  klacht bespreken met uw behandelaar. Hij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van de klacht met u te bespreken. Als uw behandelaar niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen om de klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Wanneer u er samen niet uit bent gekomen, kunt u uw klacht met een brief voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Berg en Bosch Kliniek. Deze brief kunt u richten aan: Berg en Bosch Kliniek B.V., t.a.v. de klachtenfunctionaris, Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ  Apeldoorn.

Nadat de klachtenfunctionaris de klacht heeft ontvangen, ontvang je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Er wordt gestreefd om binnen 4 weken een inhoudelijke reactie te geven. 

Wanneer uw klacht ondanks de inspanningen van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid in behandeling is genomen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van Gelre ziekenhuizen (eveneens op bovenstaand adres).

Contact

Neem voor een vrijblijvende afspraak gerust contact op via onderstaand formulier.