Botox en zwangerschap: wel of geen behandeling

Is botox tijdens zwangerschap toegestaan? Nee. In onze kliniek voeren we geen botoxbehandeling uit op het moment dat u zwanger bent. Hoewel er geen bewijs is dat botox de placenta kan passeren, nemen medisch specialisten logischerwijs geen enkel risico. In dit blog vertellen we u meer over botox tijdens en na het zwanger zijn.

Waarom geen botox tijdens zwangerschap?

De belangrijkste reden dat botoxbehandelingen en zwangerschap niet samengaan, is het feit dat er nog te weinig bekend is over botox en zwangerschap. Vooropgesteld: botox (botulinetoxine) is veilig en staat geregistreerd in de geneesmiddelenwet. Dit betekent dat het product voordat het op de markt kwam uitvoerig is getest. Bij het testen van botox zijn geen bijwerkingen en complicaties gevonden en ook in de praktijk blijven negatieve effecten op het lichaam uit. Botox is dus een veilig geneesmiddel.

Botox en fillers tijdens het zwanger zijn

Zoals gezegd is er nog niet veel informatie beschikbaar over het (mogelijke) effect van botox op een zwangerschap. Verschillende onderzoeken hebben echter niet uit kunnen sluiten dat botox de placenta kan passeren en of dit gevolgen heeft voor de ongeboren vrucht. Aan de andere kant is ook niet bewezen dat dit wél een mogelijkheid is. Hoewel niet aangetoond is dat de stoffen die botox – en ook fillers – bevatten mogelijk gevaarlijk zijn voor de aanstaande moeder en het ongeboren kind, nemen specialisten geen enkel risico. Net als botox wordt ook het gebruik van fillers tijdens de zwangerschap om bovenstaande reden afgeraden.

botox en zwangerschap

Zwanger tijdens een botoxbehandeling?

Een andere belangrijke reden om geen botoxbehandeling uit te voeren tijdens de zwangerschap is de (minimale) kans op complicaties. In het unieke geval dat zich een complicatie voordoet kan deze niet of niet goed behandeld worden gedurende een zwangerschap. Marco van Coevorden sluit zich aan bij de visie en het advies van vakverenigingen rond botox en zwangerschap. Landelijk is door medisch specialisten vastgelegd vrouwen ten tijde van de zwangerschap niet te behandelen met botox. Heeft u een botoxbehandeling gehad en wist u dat moment niet dat u zwanger was? Neem dan contact op met uw medisch specialist of dermatoloog.

Gaan borstvoeding en botox samen?

Net als de mogelijke risico’s van botox en zwangerschap, is ook meer onderzoek nodig naar de mogelijke effecten van botox tijdens het geven van borstvoeding. Geeft u uw pasgeboren kind de borst? Dan voeren wij geen botoxbehandeling uit. Om u gerust te stellen: onderzoek wijst uit wanneer botox lokaal in de huid of een spier wordt ingebracht het niet in de borstvoeding wordt aangetroffen. Ook in het lichaam van de baby zijn geen sporen van botox gevonden tijdens diverse tests. Maar, ook in dit geval geldt dat veiligheid voorop staat. Er is meer onderzoek nodig om met volledige zekerheid te kunnen stellen dat botox tijdens borstvoeding volledig veilig is.

Botox

Botoxbehandeling na zwangerschap

In de periode na de geboorte van uw kind is vaak goed zichtbaar wat voor impact de zwangerschap op uw lichaam heeft gehad. Doordat de huid van de kersverse moeder minder vocht vasthoudt, verschijnen rimpels in het gezicht. Geeft u geen borstvoeding of is uw kind groot genoeg om zonder moedermelk te groeien? Dan kunt u een afspraak maken of een vrijblijvend consult inplannen om uw rimpels en kraaienpootjes aan te pakken en huidveroudering tegen te gaan. Kiest u voor een botoxbehandeling tijdens het geven van borstvoeding? Plan dan een pauze van minimaal vier weken in voordat u het geven van borstvoeding hervat.

Uitzonderingen voor botoxbehandelingen

Voor het verminderen van rimpels of andere behandelingen met botox en fillers zijn tijdens de zwangerschap geen alternatieven. Natuurlijk kunt u wel de schoonheidsspecialist bezoeken voor een gezichtsbehandeling of zelf gezichtsmaskers aanbrengen. Wel is er een aantal uitzonderingen. Botox tijdens zwangerschap is toegestaan wanneer sprake is van een medische noodzaak. Zo kan ervoor gekozen worden een botoxbehandeling voor chronische migraine of tandenknarsen in zorgvuldig overleg met uw arts uit te voeren. Neem voor meer informatie of vragen over botox en zwangerschap contact op met onze praktijk.

Heeft u vragen?

miraDry, botox en huidverjonging