Klachtenregeling

U heeft een klacht, wat nu?

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. Hieronder kunt u lezen wat u dan kunt doen. 

 

Er samen uitkomen

Marco van Coevorden doet zijn uiterste best om u goede zorg te bieden. Mocht het zo zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling, dan kunt u dit laten weten.

In eerste instantie kunt u uw klacht bespreken met Marco van Coevorden. Hij stelt het zeer op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van de klacht met u te bespreken. Als uw behandelaar niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen om de klacht op te lossen. Zo’n gesprek is doorgaans heel verhelderend voor beide partijen en geeft de arts en zijn organisatie de mogelijkheid te leren van uw feedback. De ervaring heeft geleerd dat het grootste deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden. Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh. 

 

Klachtopvang 

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. U kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.
Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt, is (telefonische) klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat. 

 

Klachtbemiddeling 

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat (telefonische) bemiddeling gewenst is, dan volgt een eerste bemiddelingsgesprek. De eerder genoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw arts te herstellen. Als beide partijen tevreden zijn over het oordeel, dan is de klacht hiermee afgedaan. Indien u niet tevreden bent en de klachtenprocedure wilt voortzetten, dan is er sprake van een geschil. 

 

Spelregels 

  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos. 
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hierover eens zijn. 
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen. 
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht. 
  • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl 

 

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit? 

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil. 

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen 

Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
Website: www.dokh.nl

Heeft u vragen?

miraDry, botox en huidverjonging